İşbu Veri Gizliliği Metni, Etiler Mah. Ahular Sk. No:9, Beşiktaş, Istanbul, Türkiye adresinde bulunan Dağ Mağazacılık Ltd. Şirketi tarafından kişisel verilerin derlemesi ve sonrasında Dağ Grubu’nun diğer şirketleri ve iştirakleri tarfından işleme süreçlerini açıklamaktadır. (birlikte Dağ Grubu, Klen, Biz, Bizim).Bu bildirim kapsamındaki tüm faaliyetler, Türk kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yorumlanıp uygulanacaktır. „Kişisel veriler“ terimi, kimliği belirlenmiş veya tespit edilebilir bir şahsa ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

İşbu Veri Aydınlatma Metninde:

a) Bölüm I’de, KLEN’nin kişisel verileri işlemesi genel hatlarıyla ele alınmaktadır;

b) Bölüm II’de, belirli uygulamala (örneğin elektronik mağaza, haber bülteni ve banner reklamları) için belirli hükümler yer almaktadır, ve

c) Bölüm III’de KLEN müşteri programlarının özel hükümleri yer almaktadır.

Diğer kişilerin, örneğin, bir hediye alıcısının verilerini KLEN'e vermeniz halinde, sadece yürürlükteki veri koruma kanunları uyarınca buna izin verilmeniz ve yalnızca diğer kişinin kişisel verilerini veri gizliliği Metnimiz uyarınca, şahsın kişisel verilerini işlemek amacıyla KLEN'e vermenizi kabul etmesi halinde bu verileri KLEN'e vermelisiniz.

I. GENEL HÜKÜMLER

1. VERİ SORUMLUSU, VERİ KORUMA GÖREVLİSİ

KLEN'in Türkiye’de her bir web sitesinin (elektronik mağazalar ve özel tekliflere ilişkin mini web siteleri de dahildir), sosyal medyadaki her bir varlığını, multimedya portallarının, chatbot uygulamalarının ve her bir uygulamasının (her biri WEB SİTESİ), kişisel verilerin Türkiye’de yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) (veya yürürlükteki veri koruma kanunlarına göre benzer hükümlere) göre derlenmesiyle ilgili olarak KLEN bünyesinde bir veri sorumlusu bulunmaktadır. Web Sitesinde (matbu metne, Kullanım Şartlarına vs.ye göre) veya ilerideki Bölüm II’de aksi bir düzenleme olmadıkça, Dağ Mağazacılık Ltd. Şti., kişisel verileri işlenmeleri için Türkiye’deki üçüncü şahıslara aktaran www.klen.com.tr elektronik mağazasının veri sorumlusudur.

Dağ Mağazacılık Ltd. Şirketi Klen'in diğer iletişim araçlarıyla (örneğin e-posta, mektup, telefon, şahsen) iletişimde bulunması, veri sorumlusu sıfatıyla hareket edecektir.

Dağ Mağazacılık Ltd. Şirketi‘nin kişisel verileri, alıcı şirketin veya iştirakinin belirli amaçları doğrultusunda başka bir KLEN veya iştirakine açıklaması halinde, söz konusu diğer şirketveya iştirak işleyici olacaktır. KLEN’in ilgili şirketlerinin ve iştiraklerinin bir listesi, zaman zaman güncellenen olan EK 1’de yer almaktadır.

KLEN İLE İLETİŞİME GEÇMEK

Haber bülteni aboneliği, veri erişimi veya verilerin silinmesi konularındaki herhangi bir hakkınızı kullanmak istemeniz halinde, online@klen.com.tr e-posta adresi üzerinden derhal bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. Sorularınızı yanıtlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KLEN, aşağıdaki şahısların kişisel verilerini derlemekte ve işlemektedir:

KLEN'in kayıtlı Web Sİtelerİ‘NİN kullanıcıları;

Bu web SİTESİ‘NE kayıtlı kullanıcılar (örneğin, kullanıcı hesabı açan bir kullanıcı)

KLEN hizmetlerini ve ürünlerini satın alan ve kabul eden/bunlardan yararlanan bireyler;

KLEN haber bültenlerinin alıcıları;

KLEN tarafından yapılan araştırma kampanyalarına ve görüş anketlerine iştirak eden katılımcılar;

KLEN'in düzenlediği kurslara, seminerlere ve diğer eğitimlere iştirak eden katılımcılar;

KLEN mağazalarında ve diğer mahallerde sağlanan WIFI hizmetinin kullanıcıları;

KLEN’in müşteri bağlılık programlarının (MÜŞTERİ PROGRAMI) kayıtlı katılımcıları veya bu programları satın alan veya kullanan bireyler (hep birlikte MÜŞTERİLER);

Cookie Banner’ları kabul eden Web Sites, ziyaretçileri

Müşterilerin kişisel verileri, genellikle Web Sitesinin kullanımı sırasında, KLEN mağazalarında veya etkinlikleri esnasında veya e-posta, telefon gibi doğrudan iletişim vasıtasıyla veya başka herhangi bir şekilde doğrudan KLEN tarafından derlenmektedir. Kişisel veriler, üçüncü şahıs veri işlemecileri (örneğin KLEN’in Ortakları (bu terim ileride tanımlanmıştır ve toptan satıcılar, bayiler, perakendeci satıcılar, tedarikçiler ile müşteri hizmetleri sağlayıcıları gibi diğer iş ortakları da dahildir) aracılığıyla dolaylı olarak da derlenebilir.

KLEN, satın alımda bulunan Müşterinin bu satın alımdan faydalanan kişiyle iletişime geçmek istemediği veya satın alımın üçüncü bir şahsın tavsiyesi (örneğin Müşterinin dostlarının veya ailesinin tavsiyesi) üzerine (bir hediye olarak) farklı bir şahsa sevk edildiğinde verileri derlediği gibi üçüncü şahıs veri kaynaklarından (örneğin sosyal medya) ek bilgilerin edinilmesi suretiyle de veri toplayabilir.

KLEN, özellikle aşağıdaki veri kategorilerini işlemektedir:

Ad soyad, kızlık soyadı, adres, ikamet yeri, telefon numarası, e-posta adresi, yaş, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, akrabalar, acil durumlarda kullanılacak iletişim bilgileri, fotoğraflar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kayıyla kişisel veriler ve iletişim bilgileri;

(Diğer kanunlar ve yönetmelikler uyarınca gereken) ödeme bilgileri, kredi kartı bilgileri ve satın alım bilgileri, faturalama ve sevkiyat adresi, sipariş edilen ve satın alınan ürünler ve hizmetler, ürünlere ve hizmetlere ilişkin bilgiler, sorgular ve şikayetler veya garanti talepleriyle veya satış sonrası hizmetlerle ilgili olarak imzalanan sözleşmeler, onarım işlemleri, müşteri hizmetleri ve servisleri, iptaller ve uyuşmazlıklar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere siparişlerle ve satın alımlarla ilgili veriler;

Haber bülteni ve diğer iletişim kanalları, açılan ve kapatılan abonelikler, (müşteri sadakat programının bir parçası olmadıkları ölçüde) etkinliklere ve özel aktivitelere davet ve katılım, kişisel tercihler ve ilgi alanları ile müşteri segmentasyonu bilgileri de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün ve hizmetlerin pazarlanmasıyla ilgili veriler;

IP adresi ve diğer kullanıcı kimlik tespit bilgileri (örneğin sosyal medyadaki kullanıcı adı, akıllı telefonların veya bilgisayarların MAC adresi veya çerezler), Web Sitesinin ziyaret edildiği saatler ve tarihler, ziyaret edilen siteler ve içerikleri ve yönlendirmede bulunan web siteleri de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesinin kullanımına ilişkin veriler;

KLEN ile yürütülen iletişimde, yazışmalarda ve haberleşmede (bu iletişimlerin kayda alınması da dahil)) tercih edilen araçlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla iletişimle ilgili veriler;

Üyelik numaraları, (şifreler de dahil) erişim kodları, tercih edilen dil, hediye çeki numarası, üyelik tarihi ve süresi, Müşterinin veya potansiyel üçüncü şahsın ödeme bilgileri, hediyenin alınmasıyla ilgili bilgiler, Web sitesinin kaç kez ziyaret edildiği, satın alma geçmişi, kazanılan ürünler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla müşteri programıyla bağlantılı olarak derlenen tüm veriler (Müşterinin kişisel verilerini kaydetmesi gereken ve bu nedenle de KLEN ile sözleşme imzalamak zorunda olduğu tüm Web Sitesi hesapları, faaliyetleri ve etkinlikleri, geleneksel müşteri sadataki programları haricinde, işbu politikanın amaçları bakımından müşteri programı olarak kabul edilecektir) (hepsi birlikte “MÜŞTERİ VERİLERİ”);

Bunların yanı sıra, KLEN aşağıdaki verileri de derlemektedir:

KLEN web sitesine kayıt olmayan fakat örneğin sosyal medyaya ilişkin kişisel veriler teşkil edecek şekilde Web Sitesini kullananların (ziyaretçiler) verileri (Ziyaretçi Verileri); Web Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Müşteriden derlenen verilerne ilişkin işbu aydınlatma metni hükümleri, KLEN’in genellikle Ziyaretçinin kimliğini tespit edemediği durumlarda dahi gereken şekilde uygulanacaktır;

KLEN'in toptan satıcıları, bayileri, perakendecileri, tedarikçileri ve diğer iş ortaklarının çalışanları ile bunların ad ve namına hareket eden diğer kişilere ilişkin bilgiler (bundan böyle bu gerçek kişiler, İŞ ORTAKLARI, verileri ise İŞ ORTAĞI VERİLERİ olarak anılacaktır); bunların arasında sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla iletişim bilgileri, görevleriyle ilgili bilgiler, bu kişilerle önceden iletişimde olan kişilerin bilgileri, pazarlama faaliyetlerine (örneğin haber bültenlerinin alınması) ilişkin veriler, ticari işlemlere ilişkin veriler, teklifler, ihaleler, koşullar ve sözleşmeler, bireylerin mesleki veya diğer türlü ilgi alanlarına ilişkin bilgiler;

Ticari ilişkileri bağlamında MÜŞTERİLERİN, sözleşmeye dayalı iş ilişkisinin tesis edilip yürütülmesi ve sözleşme çerçevesindeki veya kanunlar uyarınca gereken ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken MÜŞTERİ VERİLERİNİ de iletmesi gerekmektedir. Bu veriler olmaksızın KLEN'in, genel itibariyle. Müşteriyle sözleşme akdetmesi veya imzalaması mümkün olmayacaktır. Bu hüküm, KLEN'in toptancılarıyla, bayileriyle, perakendecileriyle, tedarikçileriyle ve iş ortaklarıyla ilgili ticari ilişkilerinin söz konusu olduğu ölçüde İŞ ORTAĞI VERİLERİ için de benzer yekilde uygulanacaktır; prensipte sözleşmeler, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin bilgileri olmaksızın akdedilemez ve işlenemez. Web Sitesine her türlü erişim kayda alındığı için, bağlantı verileri de (örneğin IP adresi) her daim kayda alınacaktır; bu kayıt işlemi, kullanım sırasında kendiliğinden yapılmaktadır ve münferit Ziyaretçiler, Müşteriler veya İş Ortakları için devre dışı bırakılamaz.

3. VERİ İŞLEMENİN AMACI VE YASAL DAYANAK

3.1. Veri işlemenin amacı

Yürürlükteki kanunlara uygun olarak, KLEN, aşağıdakiler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla MÜŞTERİ VERİLERİNİ yasal olan tüm AMAÇLARLA işleyebilir:

Teklif edilen hizmetlerle, sözleşmelerin akdiyle (örneğin satın alımlar), sözleşmelerin imzalanmasıyla (örneğin satın alım sözleşmeleri ve müşteri programlarına ve etkinliklerine katılımla ilgili sözleşmeler), müşteri ilişkilerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesiyle, iletişimle, müşteri hizmeti ve desteğiyle, tanıtımlarla, reklamla ve pazarlama faaliyetleriyle (promosyon malzemelerinin postaya verilmesi ve haber bültenleri de dahildir) ilgili amaçlar;

Web sitesinin kullanıcılarının ve MÜŞTERİLERİN iştirak ettiği diğer faaliyetlerin yönetimiyle, Web Sitesinin işler durumda tutulması ve geliştirilmesiyle (kimliğin tespit edildiği verileri veya diğer kişisel verileri gereken fonksiyonların sağlanması da dahildir), ek IT sistemleriyle ve kimlik doğrulama sistemleriyle ilgili amaçlar;

MÜŞTERİLERİN, çalışanların ve diğer bireylerin korunması, KLEN'e sağlanan verilerin, sırların ve varlıkların korunması, KLEN'in emniyetinin, sistemlerinin ve tesislerinin korunması;

KLEN'in kurum-içi kuralları da dahil olmak üzere yasal ve yönetmeliksel düzenlemele riayet edilmesi, kanuni haklar ile talep haklarının kullanılması ve uygulanması, yasal talepler, davalar, şikayetlere karşı müdafaa yapılması, suiistimal edici davranışlarla mücadele edilmesi, yasal soruşturma ve işlemlere iştirak edilmesi ve kamu makamlarının sorgu ve taleplerine cevap verilmesi;

İşletme birimleri, şirketler veya şirket birimleri arasındaki satın alma veya satış işlemleri, diğer kurumsal işlemler ve bunlarla bağlantılı olarak Müşteri Verilerinin devri; ve

Veri işlemenin zorunluluğunun verilerin derlenmesi sırasında gösterildiği veya ilgili durumlara bakıldığında bariz olan diğer yasal amaçlar (hepsi birlikte MÜŞTERİ VERİLERİNİN İŞLENMESİNİN AMACI).

3.2. Veri işlemenin YASAL DAYANAĞI

KLEN, Müşteri Verilerini, aşağıdaki Yasal Dayanaklara istinaden ve Müşteri Verilerinin İşlenmesi Amacına uygun olarak işlemektedir:

Sözleşmelerin ifası;

KLEN'in yasal yükümlülüklerine riayet;

Müşterinin rızasının alınması (sadece veri işlemenin, belirli bir sorgulamaya esasen yapıldığı ve herhangi bir zamanda geri çekilebileceği durumlar; örneğin, Müşterinin kayıt yaptırdığı haber bültenlerinin alınması;

Aşağıdakiler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla KLEN'in meşru menfaatleri:

Doğrudan sözleşme ortağı olmayan bireylerle bağlantılı olanlar da (örneğin bir hediye alan bireyler) dahil olmak üzere, ürün ve hizmetlerin satın alınması ve sevkiyatı;

Reklam ve pazarlama faaliyetleri;

Etkin ve verimli müşteri desteği, sözleşmelerin işlenmesi haricinde MÜŞTERİLERLE irtibatın ve diğer türlü iletişimin sürdürülmesi;

MÜŞTERİ davranışlarının, faaliyetlerinin, endişelerinin ve ihtiyaçlarının anlaşılması, piyasa çalışmaları;

Var olan ürün ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde iyileştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi;

Müşterilerin, çalışanların ve diğer bireylerin etkin ve verimli şekilde korunması, KLEN'e verilen veya ait olan verilerin, sırların veya varlıkların korunması, KLEN sistemlerinin ve tesislerinin korunması ve emniyeti,

Web Sitelerinin ve diğer IT sistemlerinin güvenli, verimli ve etkin bir şekilde işletilmesi ve başarıyla daha da geliştirilmesi de dahil olmak üzere ticari faaliyetlerin sürdürülmesi, verimli, güvenli ve etkin bir organizasyonun kurulması;

Makul kurumsal yönetişim ve geliştirme;

İşletme birimlerinin, şirketlerin ve şirketlerin bölümlerinin başarılı bir şekilde satışı veya iktisap edilmesi; diğer kurumsal işlemler;

KLEN'in dahili kurallarına ve diğer yasal ve hukuki yönetmeliklere riayet;

Hileli işlemlerin, suçların ve kanun ihlallerinin önlenmesiyle ilgili endişeler, bu tür suçlarla ve diğer türlü uygunsuz işlemlerle ilgili soruşturmalar, KLEN aleyhine yapılan taleplerin ve açılan davaların halledilmesi, yasal işlemlerde ve kamu makamlarıyla veya yasal işlemlere karşı takibatta, hakların kullanılmasında ve müdafaa yapılmasında işbirliği gösterilmesi;

Yürürlükte olan veri koruma kanunlarına uygun olarak, KLEN, WEB SİTESİNİN işler durumda tutulması, geliştirilmesi (kimlik tespitine yarayan veriler veya diğer şahsi verileri gerektiren fonksiyonların sağlanması da dahildir), WEB SİTESİNİN kullanımına ilişkin istatistiksel analizler, suiistimal edici davranışlarla mücadele, yasal soruşturmalarla veya işlemlerle ilgili amaçlar ve kamu makamlarının sorgularına cevap verilmesi amacıyla Ziyaretçi Verilerini işleyebilir. ZİYARETÇİ VERİLERİ, yukarıdaki MÜŞTERİ VERİLER için belirlenen ilkelere uygun olarak işlenecektir.

KLEN yalnızca KVKK'nın 5/2 Maddesi uyarınca (i) yasalarda açıkça öngörüldüğü, (ii) bedensel engeli nedeniyle iznini açıklayamayan veya izni hukuken geçerli sayılmayan kişinin kendisinin veya başka herhangi bir kişinin yaşamının veya bedensel bütünlüğünün korunması için gerekli olduğu, (iii) sözleşmenin tesis edilmesi veya ifasıyla doğrudan ilgili olması koşuluyla, bir sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olduğu, (iv) veri sorumlusunun tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için gerekli olduğu, (v) kişisel verilerin, veri sahibinin kendisi tarafından kamuya açıklanmış olduğu, (vi) veri işlemenin herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli olduğu, (vii) verilerin işlenmesinin, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmemesi koşuluyla, veri sorumlusunun sürdürmek istediği meşru menfaatler için gerekli olduğu yerlerde kişisel verileri ZİYARETÇİLERİN, ORTAKLARIN veya MÜŞTERİLERİN açık iznini aramaksızın işleyebilir.

Yürürlükteki veri koruma kanunlarına uygun olarak, KLEN, İş Ortaklarıyla sözleşmelerin ve diğer iş ilişkilerinin tesisi ve ifası, tanıtımlar, reklamlar, pazarlama faaliyetleri, iletişim, İş Ortaklarını etkinliklere davet etmek ve iş Ortaklarına ilişkin promosyonlara katılmak, müşterek faaliyetlerin organize edilmesi, yasal ve yönetmeliksel zorunluluklara ve KLEN'in kurum-içi kurallarına riayet, yasal hakların ve taleplerin uygulanması ve bunlara ilişkin hakların kullanılması, yasal talepler, davalar, şikayeler karşısında müdafaa yapılması, suiistimal edici davranışlarla mücadele edilmesi, yasal soruşturma ve işlemlere iştirak edilmesi ve kamu makamlarının sorgu ve taleplerine cevap verilmesi, işletme birimlerinin, şirketlerin ve şirketlerin bölümlerinin başarılı bir şekilde satışı veya iktisap edilmesi; diğer kurumsal işlemler ve İŞ ORTAĞI VERİLERİNİN ilgili devirleri amacıyla İŞ ORTAĞI VERİLERİNİ işleyebilir. İş Ortağı Verİlerİ, yukarıda Müşterİ Verİlerİ için belirlenen ilkelere uygun şekilde işlenecektir.

4.VERİLERİN AKTARILMASI VE AÇIKLANMASI

Yürürlükteki veri koruma kanunlarına uygun olarak, KLEN, Müşteri Verilerini, Ziyaretçi Verilerini ve İş Ortağı Verilerini, Kişisel Verileri, KLEN adına Veri İşlemenin amacına uygun olarak veya kendi amaçlarıyla aşağıdaki kategorilerde yer alan üçüncü şahıslara aktarabilir (gereken durumlarda açık rızanın alınmış olması gerekmektedir):

Veri işleyiciler de dahil olmak üzere (KLEN bünyesinde olan veya harici) hizmet sağlayıcıları;

Toptan satıcılar, bayiler, perakendeciler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları;

KLEN müşterileri;

Yerel, ulusal ve yabancı makamlar;

Medya- veri sahibinin açık izni alındıktan sonra,

WEB SİTELERİ ve KLEN sosyal medyası ziyaretçileri de dahil olmak üzere kamu- veri sahibinin açık rızası izni sonra,

Sanayi kurumları, kuruluşları ve diğer komteleri

KLEN'in işletme birimlerini, şirketlerini veya diğer kısımlarını satın almakla ilgilenen taraflar veya satın alıcılar;

Olası veya fiili yasal işlemlerin diğer tarafları;

KLEN'in diğer Grup şirketleri (birlikte ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARI);

KLEN, Müşterİ VERİLERİNİ, Zİyaretçİ VERİLERİNİ ve İş Ortağı VERİLERİNİ, – veri sahibinin açık iznini aldıktan sonra- KLEN bünyesindeki şirketlere, KLEN’in Grup şirketleri, iştirakleri, diğer ofisler ve temsilciler tarafından temsil edildiği tüm ülkeler (zaman zaman güncellenen EK 2’ye bakınız) ile KLEN hizmet sağlayıcılarının verilerini işledikleri ülkeler de (zaman zaman güncellenen EK 2’ye bakınız) dahil olmak üzere dünyanın her köşesindeki ülkelere ve üçüncü şahıslara aktarabilir. Verilerinin yeterli düzeyde korumayı garanti etmeyen ülkelere ifşa edilmesi halinde KLEN, yeterli bağlayıcı kurumsal kuralları uygulamaya koymak (örneğin KVKK Standart klozları esasından) veya sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için, alınan bir rıza uyarınca veya yasal taleplerin tespiti, buna dair hakların kullanılmasıyla bağlantılı olarak, öncelikli hale gelen kamusal menfaatler doğrultusunda veya ilgili bireylerin bütünlüğünü korumak adına aktarmak suretiyle Müşterilerin, Ziyaretçilerin veya İş Ortaklarının ifşa edilen verilerinin gereken şekilde korunmasını sağlayacaktır. Müşteri, Ziyaretçi veya İş Ortağı, sözleşmeye dayalı garantilerin bir kopyasını yukarıda belirtilen irtibat bilgilerini (birinci paragrafa bakınız) kullanarak edinebilir veya nereden edinebileceğini öğrenebilir. KLEN, yürürlükteki yasal veya gizlilik zorunluluğu gerekçeleriyle söz konusu kopyalardan gizli nitelikteki bilgileri silme veya gizleme hakkını saklı tutar.

5. VERİLERİN SAKLANMASI

Genel olarak, KLEN kişisel verileri, kişisel verilerin işlendiği amaçlar için veya yasal gereklilikler için gerekli olduğundan daha uzun süre saklamaz. Genel ilkeye bakılmaksızın, KLEN kişisel verileri aşağıdaki kural ve yükümlülüklere tabi olarak daha uzun süre işleyebilir:

KLEN, kişisel verileri (i) (sözleşme, kanun veya diğer hükümler yoluyla) saklamakla yükümlü olduğu süre byunca veya (ii) meşru ve geçerli bir menfaati olduğu sürece (örneğin, yasal taleplerde kanıt sunmak, belirli yasal veya diğer türlü şartlara uyumun belgelenmesi, kişisel olmayan analizlerde sahip olunan menfaat gibi menfaatler) saklayabilir. Yürürlükteki yasalara uygun olarak kişisel verilerin anonim hale getirilmesi veya takma ad arkasına saklanması hususlarında uygulanacak farklı kurallar saklı tutulmaktadır.

Müşteri Verileriyle ve İş Ortağı Verileriyle (işletme kayıtları ve iletişim de dahil) ilgili sözleşmelerde kural olarak KLEN, kişisel verileri, (i) her seferinde kanunlarda daha kısa veya daha uzun yasal bir saklama süresi öngörülmedikçe, (ii) saklamanın yürürlükteki yasalara esasen kanıt göstermek veya geçerli başka bir sebehle zorunlu olduğu haller haricinde veya (iii) verilerin daha önceden silinmesinin zorunlu olduğu durumlar (örneğin verilerin artık gerekli olmaması veya KLEN ‘in ilgili verileri silmesinin gerekmesi) haricinde sözleşmeye dayalı ilişki devam ettiği sürece ve sözleşmenin feshinden sonra on yıl boyunca saklamaktadır.

Müşteri Verilerini, Ziyaretçi Verilerini veya İş Ortağı Verilerini içeren faaliyetle ilgili verilerde (örneğin protokoller, kayıtlar) kural olarak KLEN, kişisel verileri 3 ila 12 ay arasında bir süreyle saklamaktadır.

6. ÇEREZLER, GOOGLE ANALYTICS VE SOSYAL EKLENTİLER (PLUG-IN)

KLEN, Web Sitesinde çerezler kullanmaktadır. Çerezler, Web Sitesi kullanıcısının tarayıcısının tespit edilmesine yönelik olarak kaydettiği ve talep üzerine gösterdiği tanımlayıcı bir unsurun taracıya atfedilmesini sağlayan, yaygın kullanımdaki bir tekniktir. Bir taraftan, KLEN, kullanıcı Web Sitesini kapadığında kendiliğinden silinen ve kullanıcı Web Sitesinde gezinirken sunucunun kullanıcıyla sağlıklı bir bağlantı kurmasını mümkün kılan (ve örneğin bu sayede alışveriş sepetindeki ürünlerin kaybolmamasını sağlayan) oturum çerezlerini kullanmaktadır. Diğer taraftan, KLEN, sadece Web Siteye göre tanımlanmış belirli bir süre sonra silinen kalıcı çerezleri de kullanmaktadır. Kalıcı çerezler, pek çok oturum için belirli ayarların (örneğin dil) kaydedilmesini veya otomatik olarak oturum açılmasını mümkün kılar. Kullanıcı, kalıcı çerezlerin uygulanmasına Web Sitesini ve ilgili fonksiyonlarını (örneğin dil ayarları ve otomatik oturum açma) kullanmak suretiyle rıza göstermiş olmaktadır. Kullanıcı, tarayıcısındaki çerezlerin uygulanmasını engelleyebilir veya çerezleri silebilir; fakat bu durumda bu aktivite Web Sitesinin kullanımını zedeleyecektir.

Yürürlükteki kanunlara uygun olarak, KLEN, haber bültenlerine ve diğer pazarlama e-postalarına alıcının e-postayı açıp açmadığını veya e-postada yer alan resimleri cihazına indirip indirmediğini tespit etmesini mümkün kılan kodlama tesis edebilir. Bununla birlikte, alıcı, e-posta uygulamasında bu uygulamayı bloke edebilir. Her halükarda, alıcı, haber bültenlerini veya pazarlamayla ilgili diğer e-postaları almak suretiyle işbu teknolojinin uygulanmasına rıza göstermektedir.

KLEN’nin Web Sitesinde üçüncü şahısların reklamlarını (örneğin banner) paylaşması veya kendi reklamını üçüncü bir tarafın web sitesinde yayınlaması halinde, bu tür reklamların kullanımında uzmanlaşan şirketlerden gelen çerezler kullanılabilir, KLEN, kişisel verileri bu şirketlere açıklamayacaktır; yani, söz konusu şirketler, sadece kullanıcıları tanımak adına Web Sitesinin kullanıcılarının cihazlarına kalıcı bir çerez yerleştireceklerdir ve bunu da sadece KLEN’in yararına olacak şekilde yapacaklardır. Bu sayede KLEN, harici üçüncü şahıs web sitelerine hedefli reklamlar (örneğin elektronik mağazada bireylerin ilgilendiklerini gösterdikleri ürünlerle bağlantılı olanlar) imkanına sahip olacaktır. KLEN, kişisel verileri, harici web sitelerin operatörlerine açıklamayacaktır.

KLEN, Web Sitesinde Google Analytics veya benzeri servisler kullanabilir. Bu uygulamalar, üçüncü şahıs uygulamaları olup KLEN’in Web Sitesinin ne ölçüde kullanıldığını ölçmesine ve analiz etmesine yardımcı olmaktadır. Bu servislerin sağlayıcısı, dünyada herhangi bir ülkede bulunabilir (Google Inc.‘in işlettiği Google Analytics söz konusu olduğunda bu ülke, ABD’dir. www.google.com). Hizmet sağlayıcı, bu uygulamalar için daimi çerezler kullanmaktadır. KLEN, kişisel verileri hizmet sağlayıcıya açıklamayacaktır (hizmet sağlayıcı herhangi bir IP adresini kayda almayacaktır). Bununla birlikte hizmet sağlayıcı, Web Sitesinin kullanıcı tarafından kullanımını izleyebilir ve bu verileri kendisinin izlediği ve kullanıvcının ziyaret ettiği diğer web sitelerden gelen verilerle bir araya getirerek. Bu verileri kendi lehine olacak şekilde (örneğin reklamların kontrolü) kullanabilir. Hizmet sağlayıcı, kendisinde kayıtlı olan kullanıcının kimliğini bilmektedir. Bu durumda, kişisel verilerin işlenmesi, hizmet sağlayıcının sorumluluğunda olacaktır ve veriler, verilerin korunması ve gizlilik kanunlarına göre, aynı zamanda hizmet sağlayıcının veri koruma politikalarına (Google için lütfen  policies.google.com/privacy linkine bakınız) göre işlenecektir. Hizmet sağlayıcı, Web Sitesinin kullanımına ilişkin verileri KLEN’e verecektir.

Buna ilaveten, KLEN, Web Sitesinde Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest veya Instagram gibi sosyal medya ağlarından gelen eklentileri (plug-in) kullanabilir. Web Sitesinin varsayılan değer ayarında eklentiler aktif değildir; kullanıcı istediği zaman bunları aktif hale getirmeyi tercih edebilir. Kullanıcının bu şekilde hareket etmesi halinde, sosyal medya sağlayıcıları, kullanıcının Web Sitesini ziyareti sırasında kullanıcıyla doğrudan bir bağlantı kurabilmektedir; bu durumda sağlayıcı, kullanıcının ziyaretinden haberdar olmakta ve ilgili bilgileri analiz edebilmektedir. Kişisel verilerin sonrasında işlenmesi, veri koruma ve gizlilik kanunları ile sosyal medya sağlayacısının kendi web sitesinde yayınladığı veri koruma politikaları (örneğin www.facebook.com/;www.twitter.com/;www.youtube.com/;www.google.com/;www.pinterest.com/;www.instagram.com/) uyarınca sosyal medya sağlayacısının sorumluluğu altındadır.

7. MÜŞTERİ, ZİYARETÇİ VE İŞ ORTAĞININ HAKLARI

Her türlü Müşteri, Ziyaretçi ve İş Ortağı da dahil olmak üzere etkilenen her türlü birey, kendisi hakkında aşağıdakileri talep etme hakkına sahip olacaktır:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

b) Kişisel verileri işlenmişse bu hususta bilgi talep etme;

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu verilerin bu amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

c) Kişisel verilerin yurtiçinde veya dışında aktarıldığı üçüncü şahısları bilme;

d) Varsa eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesini talep etme;

e) KVKK’nın 7. Maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya imhasını talep etme;

f) (d) ve (e) paragrafları uyarınca gerçekleştirilen işlemlerin kişisel verilerinin aktarılmışs olduğu üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme;

g) Sadece otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen verilerinin analiz edilmesi neticesinde aleyhine çıkabilecek olumsuz sonuçlara itiraz etme;

h) Kişisel verilerinin yasal olmayan şekilde işlenmesinden ortaya çıkabilecek zarar ziyanın tazminini talep etme

KLEN, etkilenen bireyin haklarını yürürlükteki kanunlara olarak kısıtlama, yani, kapsamlı bilgiler açıklamama veya verileri silmeme hakkını saklı tutar.

KLEN'in etkilenen bir bireyle ilgili olarak birey üzerinde yasal sonuçlar doğurması veya benzer bir şekilde ciddi ölçüde etkilemesi muhtemel otomatik bir karar alması halinde, etkilenen birey, yürürlükteki kanunlara uygun olarak, KLEN'in veri sorumlusu ile iletişime geçme, kararın yeniden değerlendirilmesini veya sorumlunun önceki değerlendirmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, etkilenen kişi, otomatik olarak sunulan belinli hizmetleri artık kullanamayacaktır. İlgili kişi, bu durumdan ileride veya ayrıca haberdar edilecektir.

Etkilenen bu tür gerçek kişiler, yetkili veri koruma makamı nezdinde şikayette bulunabilir; durumda, KLEN'in Türkiye’deki veri sorumlusu bakımından, bu yetkili kurum Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumudur.

8. VERİ AYDINLATMA METNİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

KLEN, işbu Veri Aydınlatma Metnini önceden bildirimde veya duyuruda bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KLEN Web Sitesinde yayınlanan en son versiyon, geçerli versiyon olacaktır. Veri Aydınlatma metninin Müşteriler ve İş Ortakları ile yapılan bir sözleşmenin parçası olması halinde, KLEN, güncellemeleri veya değişiklikleri kendilerine bir e-postayla veya uygun bir başka şekilde bildirebilir. İlgili bildirime 30 gün içerisinde itiraz edilmemesi halinde değişikliklerin kabul edildiği varsayılacaktır. İtiraz edilmesi halinde KLEN, işbu Sözleşmeyi istisnai olarak ve derhal geçerli olacak şekilde feshetmekte serbest olacaktır.

II. ÖZEL HÜKÜMLER

Aşağıdaki hükümler, KLEN'in belirli faaliyetleri için 1. Bölümdeki genel hükümlere ek mahiyetindedir. Herhangi bir çatışma durumunda aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır.

1. ELEKTRONİK MAĞAZALAR

KLEN elektronik mağazaları, satın alım sözleşmeleri imzalayıp imzalamamaya otomatik olarak karar verebilir. Bununla birlikte, KLEN, bunu otomatik bireysel bir karar olarak değerlendirmemektedir. MüşterİNİN bu şekilde otomatik bir sözleşme imzalamak istememesi halinde, ürün ve hizmetleri KLEN’ni fiziki mağazalarından satın almak opsiyonuna sahiptir.

2. TOPTAN SATIŞÇILAR, PERAKENDECİLER, BAYİLER, MÜŞTERİ HİZMETLERİ, TEDARİKÇİLER VB. DE DAHİL OLMAK ÜZERE İŞ ORTAKLARI

Daha önce de belirtildiği üzere, MÜŞTERİ VERİLERİ. İŞ ORTAĞI VERİLERİ ve ZİYARETÇİ VERİLERİ, KLEN tarafından doğrudan derlendiği gibi dolaylı olarak da (örneğin KLEN’in KLEN İş Ortaklarından veri işleyici olarak hareket etmelerini talep ettiği durumlarda) derlenebilir. Bu gibi durumlarda,. KLEN'in İŞ ORTAKLARI, kişisel verileri KLEN adına ve KLEN'in talimatları uyarınca işleyecektir ve Müşterilerimizin, İş Ortaklarımızın ve Ziyaretçilerimizin haklarının korunmasını, kişisel verilerinin yürürlükteki veri koruma kanunlarına uygun olarak işlenmesini ve güvence altına alınmasını sağlamak adına görevlerinin hüküm ve koşullarını düzenleme altına alan spesifik işleme sözleşmelerine riayet etmekle bağlı olacaklardır.

3. HABER BÜLTENİ VE BANNER REKLAMLARI

KLEN, izin vermiş olan Müşterİlere ve İş Ortaklarına, ürünleriyle ve hizmetleriyle bağlantılı olarak haber bültenleri veya diğer ticari iletişim materyalleri gönderebilir. Yürürlükteki kanunlara uygun olarak KLEN, mevcut müşterilerine ve iş ortaklarına bunları gönderme hakkını saklı tutmaktadır. Bununla birlikte, müşteriler ve iş ortakları, bu tür haber bültenlerinin veya diğer ticari iletişim materyallerinin kendilerine gönderilmesini ilgili Web Sitesinden hesaplarına bağlanarak veya her postada yer alan linki ziyaret ederek herhangi bir zamanda itiraz edebilirler. Bununla birlikte bir e-bültenin sonlandırılması, diğer e-bültenlerinin de sonlandırılacağı manasına gelmemektedir. KLEN, Web Sitesi ziyaretleri sırasında kişiselleştirilmiş reklamlar verme hakkını saklı tutar. Müşteriye gösterilen bu banner reklamları Müşterinin daha önceden bakmış olduğu ve Web Sitesinde sunulan ürünlerden ibarettir. Reklam, çerezler vasıtasıyla KLEN tarafından üretilmektedir (bakınız yukarıdaki Bölüm I. paragraf 6).

 4. ÖDÜLLÜ REKLAM KAMPANYALARI VE DİĞER PROMOSYONEL FAALİYETLER

Aşağıdaki hükümler, müşterilere yönelik ödüllü reklam kampanyaları ve diğer promosyonel faaliyetlerle ilgili olarak KLEN'in verileri işleme sürecini düzenlemektedir.

Ödüllü reklam kampanyaları ve diğer promosyonel faaliyetlerle ilgili veriler, (i) ilgili yerel KLEN şirketinin ödüllü yarışmaya sponsorluk eden, tanıtan ve organize eden veri sorumlusu. KLEN'in diğer şirketleri ve iştirakleri, derlenen kişisel verileri yukarıdaki 1. Bölüm, 3. Paragraf hükümlerine uygun olarak kendi amaçları için de kullanabilir.

Ödüllü reklam kampanyaları ve diğer promosyonel faaliyetlerle ilgili olarak, KLEN, katılımcıların kişisel verilerini, yukarıdaki Bölüm I Paragraf 2 hükmü altında listelenen amaçlar, özellikle de yürürlükteki kanunlara uygun olarak işlemektedir:

Yarışmayı gerçekleştirmek;

Yarışmayı kazananlarla iletişime geçmek,

Kazananların iletişim bilgilerini yayınlamak,

İlgili yasal gerekliliklerle uyum

Kazananları sosyal medyada tanıtmak, ve

Pazarlama ve tanıtımla ilgili diğer faaliyetler

Ödüllü reklam kampanyaları ve diğer promosyonel faaliyetlerle ilgili daha ayrıntımı bilgi, zaman zaman organize edilecek her bir ödüllü reklam kampanyasının ve promosyon faaliyeti için ilan edilecek özel hüküm ve şartlarında yer alacaktır.

Telif hakkı © 2021 Klen. Tüm hakları saklıdır. KLEN ve KLEN logosu, Dağ Grubu'nun tescilli ticari markalarıdır.